Postadres:
Edmund Gunterstraat 3
1086 ZP Amsterdam
E. info@drenthekeur.nl
T. +31 (0)20-3113 666

Drenthe Keur Advocaten B.V.
KvK 34221708
BTW NL8143.51.980.B01


Indien u vragen, opmerkingen of klachten heeft over onze dienstverlening verzoeken wij u contact op te nemen via bovenstaande contactinformatie. De interne klachtbehandeling zal plaatsvinden door de advocaat die niet primair bij het dossier is betrokken. Drenthe Keur Advocaten B.V. en de daaraan verbonden advocaten zijn aangesloten bij de Nederlandse Orde van Advocaten en vallen onder het arrondissement van de Orde van Advocaten Amsterdam.

Voor meer informatie over de Nederlandse Orde van Advocaten en de lokale Orde van Advocaten, waaronder over de externe klachtprocedure, wordt verwezen naar de informatie en contactgegevens op respectievelijk www.advocatenorde.nl en www.advocatenorde-amsterdam.nl. Iedere aansprakelijkheid van Drenthe Keur Advocaten (en de daaraan verbonden advocaten) voortvloeiende uit of samenhangende met de dienstverlening zal zijn beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval uit hoofde van de door haar gesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering wordt uitbetaald. Een kopie van de huidige polis met voorwaarden ligt ter inzage bij Drenthe Keur Advocaten te Amsterdam.