• arbeidsrecht (waaronder reorganisaties)
• vennootschapsrecht (waaronder aandeelhoudersbelangen en (her)structurering)
• algemeen verbintenissenrecht (waaronder opstellen van algemene voorwaarden en contracten)
• overnames, fusies en joint-ventures
• medezeggenschapsrecht
• intellectueel eigendomsrecht (waaronder het opstellen en beoordelen van licentieovereenkomsten)
• faillissementsrecht
• (her-)financieringen, zekerheden
• huurrecht
• vastgoedrecht (waaronder bouwrecht en VVE-aangelegenheden)
• aanbestedingsrecht
• claims
• tuchtrecht (bijv. medici, notarissen, accountants)
• procedures
• onderhandelingen



Als u zich afvraagt of uw vraag binnen onze expertise valt, aarzelt u dan vooral niet om contact met ons op te nemen.

Voor meer informatie: neem contact op of telefonisch via +31(0)20-3113666